Plahvatus

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • ÄRA PUUTU PLAHVATUSOHTLIKKU ESET JA EEMALDU SELLEST!
 • PLAHVATUSE KORRAL VISKU MAHA JA KAITSE PEAD!
 • LEIA RAHULIKULT OHUTUIM PÄÄSEMISTEE!

Ohumärgid

 • Kuuled või näed ohuteavitust.
 • Kuuled või näed plahvatust.
 • Leiad lõhkekeha.
 • Näed kahtlast omanikuta eset, mis ei kuulu antud keskkonda.
 • Näed plahvatusohu märgisega eseme sattumist õnnetusse (tulekahju, liiklusõnnetus vmt).

Kuidas plahvatusohu korral tegutseda?

 • Ära puuduta ega liiguta pommikahtlusega või muud plahvatusohtlikku eset. Liigutamine võib selle aktiveerida.
 • Eemaldu ohtlikust esemest vähemalt 50 m kaugusele. Püsi mõne ehitise varjus nii, et sul ei oleks kahtlase esemega visuaalset kontakti. Hoia eemale akendest, et kaitsta end pommi- ja klaasikildude eest.
 • Teavita leiust hädaabinumbril 112 ja ole demineerijatele telefoni teel kättesaadav.
 • Hoiata läheduses viibivaid inimesi.
 • Täida ametkondade korraldusi. Plahvatusohu korral võidakse inimesed piirkonnast evakueerida.

Kuidas plahvatuse korral tegutseda?

 • Plahvatuse korral visku maha ning kaitse kätega pead ja kaela, et vältida eluohtlikke vigastusi.
 • Varju lähima seina või mööblieseme taha. Hoia eemale akendest.
 • Kui hoone süttib või muutub varisemisohtlikuks, välju kiiresti. Ära kasuta lifte.
 • Kui oled plahvatuse toimumise ajal kohas, kus sulle ei ole otsest ohtu, jää paigale ja hinda rahulikult olukorda.
 • Kui viibid siseruumis, kuid hoone ei ole plahvatuse järel süttinud ega hakanud varisema, siis ei ole sealt lahkumisega vaja liigselt kiirustada. Leia kõige ohutum väljapääs, arvestades varinguohu või tahtliku ründega. Ära kasuta lifte. Ära trügi ega tõukle.
 • Tahtliku ründe kahtluse puhul hoia võimaluse korral inimeste massist eemale ning eelista varuväljapääse.
 • Kui oled hoonest väljas, eemaldu ohtlikust kohast, hoides eemale inimeste massist. Püsi eemal varisemisohtlikest hoonetest ja ära liigu elektriliinide all.
 • Kui pääsesid vigastusteta, aita ennast ohtu seadmata evakueerumisel ka teisi ning osuta vajaduse korral esmaabi. (Vt peatükk „Esmaabi”).
 • Teavita juhtunust hädaabinumbril 112.