Abi- ja infonumbrid

1247

Riigiinfo telefon (kriisiinfo, Päästeameti info ja nõu, info Transpordiametile, info Keskkonnaametile)

1220

Perearsti nõuandeliin, www.1220.ee

1343

Elektrilevi rikketelefon, www.elektrilevi.ee

126 (eesti keeles)
127 (vene keeles)

Vältimatu psühholoogilise abi ööpäevaringne usaldustelefon, www.peaasi.ee

6 558 088 (eesti keeles) 

6 555 688 (vene keeles)

MTÜ Eluliin ööpäevaringne usaldustelefon

116 006

Riiklik ohvriabi ööpäevaringne kriisitelefon

16662

Mürgistusteabekeskuse ööpäevaringne infotelefon, www.16662.ee

1599

Lastearsti tasuline nõuandeliin (E-P kell 08:00-22:00, kõneminuti hind 1 euro)

1492

Naiste tugiliin

116 111

Lasteabitelefon 116111, www.lasteabi.ee

9001 032

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo (kõneminuti hind 1.10€)

5301 9999

Välisministeeriumi ööpäevaringne konsulaarabi telefon, http://reisitargalt.vm.ee/