Abi- ja infonumbrid

1247

Riiginfo telefon, mida kasutatakse kriiside korral ka kriisiinfo telefonina.

  • Alates 1. jaanuarist 2021 saab teatada riigiinfo telefonile 1247 kakeskkonnarikkumistest ja juhtumitest.

126 (eestikeelne)
127 (venekeelne)

646 6666 (noortele)

Vältimatu psühholoogilise abi usaldustelefon

Veebis: https://www.kannatanuabi.ee/et/abitelefonid

6558088 (eestikeelne)

6555688 (venekeelne)

MTÜ Eluliin usaldustelefon

Veebis: https://www.eluliin.ee/

631 4300

Psühholoogilise kriisinõustamise kriisiabi telefon

116 006

Riiklik ohvriabi ööpäevaringne kriisitelefon
Interneti teel nõustamine: www.peaasi.ee, www.lahendus.net, www.palunabi.ee

16 662

Mürgistusinfo telefonilt saab nõu ja abi mistahes mürgistuste korral. Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse:
E-P 24 h
www.16662.ee

1343

Elektrilevi rikketelefonilt saab informatsiooni elektrikatkestuste korral.
www.elektrilevi.ee

1313

keskkonnainfo telefon

Keskkonnainfo telefonil saab anda teada avastatud keskkonnareostusest või reostusohust, massiliselt surnud loomade või lindude avastamisest või mistahes keskkonnalasest õigusrikkumisest.
www.kki.ee

1510

maanteeinfo telefon

Teeolude kohta saab infot Maanteeameti leheküljelt www.mnt.ee ja www.tarktee.ee

1220

Perearsti nõuandeliin annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist.
www.1220.ee

1599

Lastearsti nõuandeliin töötab E-P kell 08:00-24:00, kõneminuti hind 1 euro.

1492

Naiste tugiliin on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

116 111

Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.
www.lasteabi.ee

9001 032

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo – kõneminuti hind 1.10€
www.ilmateenistus.ee

1524

päästeala infotelefon

Päästeala infotelefoni kaudu saab küsida nõuandeid kodu turvalisuse kohta ning teavitada ametnikke ohtlikest ehitistest.

(+372) 5301 9999

Välisministeeriumi 24 h infotelefon annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.
http://reisitargalt.vm.ee/

14410 (ööpäevaringselt)

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kontakt

7358 536 

(E-R 8:00-16:30)

Loomataud ja zoonoos