• Juhised kriiside kohta kriis.ee
  • Riigiinfo telefon 1247
  • Konsulaarabi telefon +372 530 1999
  • Juhised küberturvalisuse kohta www.itvaatlik.ee

Viipekeelsed  käitumisjuhised

                                   kaanepilt
Sisu

2022 aastal koostatud põhjalikud käitumisjuhised kriisiolukorras tegutsemiseks:

OLE VALMIS!: Käitumisjuhised (eesti keeles)

BE PREPARED!: What to do in a crisis situation (inglise keeles)

БУДЬ ГОТОВ!: Правила поведения в кризисных ситуациях (vene keeles)

БУДЬТЕ ПІДГОТОВЛЕНИМИ! Правила поведінки під час кризової ситуації (ukraina keeles)

2020 aastal koostatud käitumisjuhised kriisiolukordadeks saad SIIT.