Ligipääsetavuse teatis

See veebileht kuulub Päästeametile ja me soovime, et www.olevalmis.ee on vastavuses avaliku teabe seaduse §32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega.

Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek

See veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetel allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega.

Chrome brauseris ei muutu fondi suurus.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 11.7.

Tekstid ei ole piisavalt kontrastne võrreldes taustaga.

Kodused varud, Ohuteavitus, Makseteenuse katkestus, Kuidas valmistuda, Küberrünnak lehel olevad (desktop vaates) alam-menüü aktiveeritud menüüpunktid ei ole piisavalt kontrastsed võrreldes taustaga. Samadel lehtedel olevad kiirlingid sisule (pealkirja all) ei ole piisavalt kontrastsed võrreldes taustaga. Kõik alamlehed, kus on breadcrumbs ei ole taustaga võrreldes piisavalt kontrastsed (aktiivses olekus on, kuna on siis valged).

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.3.

Lehel on pilt märkeruutudega ja tekstiga.

Lehel minu meelespea evakuatsiooniks olevat infot ei ole muud moodi kui pildina.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.5.

Tekstid kaovad nutiseadmes parema ääre taha.

Mobiilivaate püstises asendis esineb pikemate pealkirjade korral olukorda, kus see jääb ääre taha peitu.
Lehtedel, kus on kasutatud tabeleid ja nimekirju (kus on pikemad sõnad) võivad ka tekstid ääre taha peitu minna.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.4.10 ja 9.1.3.4.

Lehel on võõrkeelseid tekste, millel pole eraldi määratletud keelt.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.3.1.2.

Kodulehe elementide fokusseerimise järjekord pole loogiline ja intuitiivne.

Alamlehtedel on kiirlingid sisule, mida saab klaviatuuriga vajutada ja need kerivad lehe visuaalselt allapoole. Klaviatuurifookus aga ei liigu, jääb kiirlingi peale. Küljemenüüga lehtedel läheb fookus küljemenüüsse alles peale kogu lehe sisu läbimist.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.2 ja 9.2.4.3.

Ekraanilugeja ei loe informatiivsete piltide juures ette kirjeldust, mis annaks edasi sama informatsiooni nagu pilt ise.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.1.1.

Kodulehel esineb infot, mida antakse visuaalselt edasi, aga pole ekraanilugejaga kindlaks tehtavad.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.1.3.1.

Lehel oleva audioploki peale ekraanilugejaga liikudes ei loeta ette, mis sisuga on tegemist.

Puudujäägi tõttu on mittevastav ligipääsetavusnõue 9.4.1.2.

Kasutusjuhis

Sellelt lingilt saab lugeda täpsemalt, milliseid digiligipääsetavuse funktsioone on võimalik käesoleval veebilehel kasutada: www.olevalmis.ee/et/juurdepaasetavus

Tagasiside

Me püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui te soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allpool olevate kontaktide kaudu.

E-post: ...

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: ...

Telefon: 667 2000

Teatise koostamine

Käesoleva ligipääsetavuse teatis on koostatud välispartneri läbi viidud hindamise põhjal.

Käesolev teatis on koostatud 13. mai 2024.