Ohuteavitus

Üldised käitumisjuhised kriiside korral

Kõik meediakanalid ja mobiilioperaatorid on kohustatud edastama üldsusele ohuteavituse ja käitumisjuhised, kui nad saavad sellekohase korralduse. kriisiolukorras saab vajalikku ametlikku teavet kõige tõenäolisemalt rahvusringhäälingu kanalitest ERR.ee, Vikerraadio, Raadio 4, ETV ja ETV+, kui ka muudest kanalitest.

Eestis kasutatakse õues paiknevaid hoiatussireene peamiselt kemikaaliohtudega ettevõtetes ja nende ümbruses ning mõnes linnas, näiteks Sillamäel.

Kuidas ohuteavituse puhul tegutseda?

 • Võta hoiatusi alati tõsiselt ja järgi ametlikke juhiseid
 • Välise ohu korral varju siseruumidesse
 • Siseruumidest tuleneva ohu korral mine kiiresti välja

Teavitusviisid ohu korral

Ohuteavituseks kasutatakse:

 • meediat, sh võrgu- ja sotsiaalmeediat
 • asutuste veebilehekülgi ja sotsiaalmeediakanaleid
 • ohusireene
 • mobiiltelefoni sõnumeid ja telefonikõnesid
 • valjuhääldiga teavitust
 • ukselt uksele teavitust

Mida saad teha, et ohuteavitus sinuni jõuaks?

 • Hoia ennast iga päev uudistega kursis.
 • Varu patareidel töötav raadio, et saaksid infot ka olukorras, kus elektroonsed kanalid ei tööta.
 • Selgita välja, kas elad või töötad piirkonnas, kus elanikke teavitatakse ohust sireenide abil (näiteks ohtliku ettevõtte piirkonnas; geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html). Üldjuhul teavitavad ohtlikud ettevõtted või kohalikud omavalitsused sellest elanikke ise.
 • Tutvu ohuteavituse märguannete tähenduste ja käitumisjuhistega kohtades, kus sagedamini viibid (töökoht, õppeasutus, kaubanduskeskus, spordiklubi, meelelahutusasutus jne), ning reisil olles (laev, lennuk, hotell jne).
 • Jälgi kriisiolukordade lahendamist juhtivate asutuste sotsiaalmeediakanaleid, et neilt ohu korral kohe teateid saada.
 • Tutvu ohtlike ettevõtete sireenide tähendustega: