Varjumine

Üldised käitumisjuhised kriiside korral

 • Siseruumidesse varjumine on parim viis kaitsta ennast ohtliku väliskeskkonna eest.
 • Varjumine võib olla vajalik ennekõike rünnaku korral relvakonfliktis, aga ka näiteks radioaktiivse saaste korral, põlengusuitsu või plahvatuse mõjude eest.
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid!

Siseruumidesse tuleb varjuda juhul, kui:

 • sündmus on ootamatu ning ohtlikust väliskeskkonnast on vaja kohe pääseda;
 • oht on vähene või sündmus lühiajaline;
 • siseruumis saab kaitset väliskeskkonna ohtude eest;
 • evakuatsioon on ohtlikum, kui siseruumidesse jäämine;
 • ohuala on suur ning evakueerimiseks ei ole sobivat kohta.

Varjumine radioaktiivse saaste korral

 • Kui kuuled hoiatussignaali või tajud ohtu, siis mine siseruumidesse ja püsi seal.
 • Varjumiseks sobilik ruum on:       
  • ilma akendeta ruum hoone siseosas;
  • ruum, mis mahutab kõiki pereliikmeid;
  • ruum, milles on võimalikult vähe tihendamist vajavaid avasid;
  • kui ruumis olevas kaminas või ahjus on tuli, siis kustuta need ning sule korstnasiibrid;
  • aseta ukse alla märg riie;
  • lülita ruumis välja kõik välisõhku tarbivad süsteemid, näiteks ventilatsiooniseadmed, pliidid, kütteseadmed ja konditsioneerid;
  • Hoia enda juures patareiraadio ja mobiiltelefon koos laadijaga.

Varjumine plahvatusohu korral

 • Jälgi ametkondade edastatud teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Kui kuuled hoiatussignaali või tajud ohtu, siis mine siseruumidesse ja püsi seal.
 • Varju võimalikult tugevate seintega ja akendeta, maapinnast allpool asuvasse ruumi (nt. kelder).
 • Kui akendeta ruumi ei ole võimalik kasutada, varju ruumi, mille aknad on hoone sellel küljel, kus on kõige väiksem plahvatusoht.
 • Varja ennast akendest eemal, kuid akendega sama seina ääres, et purunevad klaasid viga ei teeks.
   

Varjumine autos viibides

 • Ohu korral peatu tee ääres ja jäta auto mootor seisma.
 • Sule aknad ja lülita välja auto ventilatsioon.
 • Kuula raadiot, et antud käitumisjuhiste põhjal otsustada, kas sõita ohualast välja, püsida autos või minna varju lähimasse hoonesse.