Loomataud ja zoonoos

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

Loomataud on bioloogilise haigustekitaja poolt põhjustatud looma haigus.

Loomataud loetakse eriti ohtlikuks, kui see levib kiiresti loomapopulatsioonis, põhjustab ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust ning sellega võib kaasneda oluline majanduslik kahju.

Massilist loomade haigestumist võivad põhjustada ka vektorputukatega (nakkust siirutavad putukad nt sääsed, puugid) levivad loomataudid.

Ohtlik on ka selline loomataud, mis kujutab tõsist ohtu inimese elule ja tervisele.

Sellist haigust, mis levib loomalt inimesele ja/või inimeselt loomale nimetatakse zoonoosiks. Teadaolevad zoonoosid, mis on üle läinud epideemiaks on nt Ebola ja AIDS.

Vältimaks loomataudi puhkemist ja asutuse valmisoleku tagamiseks loomataudi leviku tõkestamiseks, teostab Põllumajandus- ja Toiduamet loomadel seireuuringuid. Ennetava meetmena on kasutusel ka loomade vaktsineerimine. Osade loomataudide vaktsineerimiste kulud kannab vastavalt ettenähtule riik (näiteks rebaste ja kährikute marutaudivastane vaktsineerimine), osadel loomapidaja (näiteks põllumajanduslindude vaktsineerimine Newcastle´i haiguse vastu).

Loomapidaja kohustus loomataudi leviku ennetamiseks on pidada rangelt kinni bioturvalisuse meetmetest (meetmed kaitsmaks loomi loomataudi tekitaja eest) ning loomataudi kahtluse korral tuleb koheselt informeerida sellest veterinaararsti ja teha taudi leviku vältimiseks igakülgset koostööd järelevalveasutusega.

Eriti ohtlikest loomataudidest on Eestis diagnoositud suu- ja sõrataudi (1982. a), sigade klassikalist katku (1994. a), Newcastle'i haigust (2007. a), viiruslikku hemorraagilist septitseemiat kasvanduse kaladel (2011. a) ja sigade Aafrika katku metssigadel (alates 2014. aastast) ja kodusigadel (2015-2017. a).

Selleks, et ennetada loomataude:

  • Ära too reisidelt (teistest riikidest) kaasa loomseid toiduaineid (juust, vorst, toores piim ja liha jms), mis võivad osutuda tauditekitajaga saastunuks.
  • Väldi võimalusel vahetut kokkupuudet farmiloomade ja ulukitega. Farmi külastades pea vahet vähemalt 48 h enne kui liigud teise farmi.
  • Vaktsineeri oma lemmikloomi marutaudi vastu ja ära too riiki vaktsineerimata lemmikloomi. Vaktsineerimata ja vastava kinnituseta loomadel ei lubata riiki siseneda ja halvemal juhul kaasneb sellega looma hukkamine.

Selleks, et vältida loomataudide levitamist taudi ajal:

  • Jälgi ametlike infokanalite kaudu edastatavat teavet ja järgi käitumisjuhiseid.
  • Tee kindlaks, kas sinu kodu võib jääda ohustatud tsooni. Infot selle kohta saab kohalikult omavalitsuselt või Põllumajandus- ja Toiduametilt.
  • Ole valmis võimalikeks teede sulgemisteks ja võimalusel väldi taudistunud farmi ümbruse teedel liikumist.
  • Hoia oma loomad siseruumides. Järgi hügieenireegleid. Pese ja desinfitseeri oma riideid, jalatseid ja sõidukit, kui oled pidanud läbima ohustatud tsooni, et vältida taudi edasi levimist.

 

Rohkem infot:

https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/loomakasvatus/taudid-torje-ja-ennetus

https://pta.agri.ee/zoonoosid

 

 

Info telefonil +372 7358 536 (E-R 8:00-16:30)