Nakkushaigused, epideemia, mürgistus

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

Nakkushaiguse puhang võib tabada igat riiki, ka Eestit. Nüüdisaja kiire elutempo ja inimeste suur liikuvus loovad nakkushaiguste kiireks levikuks sobiva olukorra. 

Viipekeelne tutvustus

  Mida teha, et vältida nakkuste levikut?

  Selleks, et ennetada epideemia teket ja tulla epideemia ajal toime, toimi järgmiselt:

  • Pese käsi tihti ja korralikult. Avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist desovahendit.
  • Väldi lähikontakte teiste inimestega
  • Väldi silmade, suu ja nina katsumist
  • Kui tekivad haigustunnused, püsi kodus ja helista perearstile, suurema tervisemure korral hädaabinumbrile 112
  • Jälgi Tervisameti avaldatud teavet viiruse leviku viisi ja nakkusennetusmeetmete kohta.
  • Väldi reisimist haiguse riski- ja levikupiikondadesse.
  • Ära külasta põhjuseta haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest lähikontaktid soodustavad nakkushaiguste levikut.
  • Veendu, et kodus oleks piisav ravimivaru - apteekide töö ja varustamine võivad epideemia ajal olla häiritud.

  Mürgistus

  Eestis korraldab Terviseameti mürgistusteabekeskus mürgistuste ennetamist ning mürgistuse tekkimisel või selle kahtlusel on võimalik ööpäevaringselt küsida nõu mürgistuste infoliinilt 16662. Informatsiooni mürgistuste ohtudest, nende ennetamisest ja soovitused mürgistuse korral tegutsemisest leiad mürgistusteabekeskuse veebilehelt.

  Vt ka juhendit: https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/Terviseametist/Trukised/trukis-kuidas_tegutseda_murgistuse_puhul.pdf