Teabe- ja sideteenuste katkemine

Iseseisev hakkamasaamine elutähtsate teenuste katkemisel

Väga paljud elektrist sõltuvad teabe- ja sidevahendid võivad hetkega lakata töötamast. Siis ei saa enam vaadata televiisorit ega kuulata raadiot. Töö lõpetavad WiFi-ruuter, lauatelefon, tulekahju- ja muu signalisatsioon, väravate ja uste avamise mehhanismid ning muud igapäevaelus tavalised seadmed. Lisaks võib kaduda andmeside. Pea meeles, et kui mobiiltelefoni aku saab tühjaks, ei saa kätte ka telefonis olevaid kontaktandmeid.

Kuidas sideteenuste katkestuseks valmis olla?

 • Kirjuta kindlasse kohta üles kõige olulisemate isikute telefoninumbrid, kellega võib kriisiolukorras tekkida vajadus suhelda (pereliikmed, lähedased, naabrid, hädaabi- ja infonumbrid). Mobiiltelefoni mälus olevad kontaktid ei ole pärast aku tühjenemist enam kättesaadavad.
 • Soeta endale patareide, dünamo või päikesepatareidega töötav raadio. Uudiseid ja kriisiinfot saad kuulata ka autoraadiost. 
 • Lisaks elektrist sõltuvale kodusele internetivõrgule hangi nutiseadmetesse mobiilne internet.
 • Hoia kodus hädavajalikku sularaha.
 • Tee endale selgeks, kus asuvad lähimad kohad, kuhu saad sidekatkestuse korral hädaabi kutsumiseks ise kohale minna: päästekomando, politseijaoskond, kiirabi, haigla jne.
 • Vabalevis olevate telekanalite jälgimiseks kasuta toa- või katuseantenni

Kuidas sideteenuste katkestuse korral tegutseda?

 • Ulatusliku elektrikatkestuse või mobiilse interneti katkemise korral ära tee mittevajalikke telefonikõnesid ega koorma seadmeid. Suhtle vaid hädavajaduse korral.
 • Lülita nutiseadmetes välja funktsioonid, mis akut tühjendavad (WiFi võrk, mobiilne internet, rakendused, ekraani heledus, helitugevus jne).
 • Kuula raadiost täistundidel uudiseid.
 • Mõelge läbi, kas teie lähedased või tuttavad võivad kriisiolukorras abi vajada, ning leppige nendega kokku omavaheline ühenduse hoidmine.
 • Sidekatkestuse ajal hädaabi kutsumiseks mine ise või saada keegi lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda, kiirabisse või haiglasse.

Kuidas helistada hädaabinumbrile, kui operaatoril pole levi?

 • Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist võta lihtalt SIM-kaart välja ja seejärel helista 112. Nutitelefon tuleb taaskäivitada ning seejärel jätta SIM-kaardi PIN-kood sisestamata ja helistada 112.
 • Pärast hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart uuesti. Vaid siis, kui SIM-kaart on aktiveeritud, saab päästekorraldaja levi olemasolu korral sulle tagasi helistada, kui peaks tekkima vajadus. 
 • Kui igasugune telefoniside puudub, mine abi kutsuma lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda või haigla erakorralise meditsiini osakonda. 

Lahendused sideteenuste katkemise puhuks

TELEFONI KASUTAMINE
 • Akupank mobiiltelefoni jaoks
 • Otsesuhtlus naabritega
INTERNETI KASUTAMINE
 • Mobiilne internet (töötab, kuni sidevõrgu reservtoide toimib ja sinu nutiseadme akud töötavad). NB! Ulatusliku elektrikatkestuse korral võidakse mobiilse interneti teenus välja lülitada, et säilitada mobiilside kõnede teenindamine.
 • Avalikud WiFi võrgud või internetipunktid
TEABEVAHENDITE KASUTAMINE
 • Vooluvõrgu toitest sõltumatu raadio (patareide, dünamo või päikesepatareiga)
 • Antenniga raadio
 • Autoraadio
 • Toa- või katuseantenn vabalevis olevate telekanalite jälgimiseks

Tasub teada

 • Üldjuhul sõltuvad erinevad sideteenused (internet, TV) kodus samadest sideühendustest ja -kaablitest ning teenusepakkujast. See tähendab, et peab olema valmis tavatelefonide ühenduse, interneti ja televisiooni samaaegseks katkestuseks.
 • Elektrikatkestuse korral katkeb lauatelefoni töö. Mobiilside levi võib ulatusliku elektrikatkestuse korral kaduda paari tunniga. Sideühenduse pikemaks
  säilimiseks võidakse mobiilne internet välja lülitada.
 • Andmesideteenuse katkestuse korral võivad olla häiritud ka pangakaardiga maksmine ja teenused, mille kasutamiseks pead ennast ID-kaardiga elektrooniliselt tuvastama.
 • Kui sidekatkestus ei hõlma kõiki mobiilioperaatoreid, kasutab telefon hädaabinumbrile 112 helistades automaatselt teiste mobiilioperaatorite võrku.