Kogukonna kriisiks valmisoleku hindamise töövihik

Kogukonna kriisiks valmisoleku hindamise töövihik

Töövihik on koostatud külakogukonna, seltsingu või ka lihtsalt lähestikku elava sõpruskonna vaates ning keskendub sellele, kuidas seesama kogukond saab koos kriisideks valms olla.

Töövihik on allalaetavSIIN.